Followers

Apr 25, 2012

അജ്ഞാതരായ ദൈവങ്ങൾ - 10


മരണ രശ്മികൾ


Nikola Tesla
അതിശക്തമായ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയായ സോണിക് ബൂം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമരം ചെയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനും മറ്റുമാണ്..ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ആവ്യത്തിയിൽ ശത്രുവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു..താത്കാലികമായി ഇതിനു വിധേയമാകുന്ന ആളിനെ അസ്ത്രപ്രഞ്ജനാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണീ രശ്മികൾ...

2010ലാണ് ഇതിന്റെ ശക്തി കൂടിയ വേർഷൻ അമേരിക്കൻ ആർമി വികസിപ്പിച്ചത്...വിദൂരതയിൽ നിന്ന്  അതിവേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളേയും മറ്റും ദഹിപ്പിച്ചുകളയാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള തരംഗങ്ങളാണവ...

പക്ഷേ ഈ അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ പൌരാണിക കാലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ട്..ഇസ്രായേലുകാരും ജെറിക്കോ എന്ന സിറ്റിയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജെറിക്കോയുടെ അതിശക്തമായ കോട്ടമതിലുകൾ തകർത്തത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കുഴലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു...ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പൌരാണിക  വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ തരംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അവർ  ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം..

അത് പോലെ 1200ബിസിയിൽ ഗ്രീക്കിനെ ആക്രമിച്ച റോമൻ കപ്പൽ‌പ്പടയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ഒരു പ്രത്യേകതരം രശ്മികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു..ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രഞ്ജ്യനായ ആർക്കമഡീസ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയ തരം ആയുധമാണ് സൂര്യരശ്മികളെ ഒരു കൂറ്റൻ കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രത്യേകബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിദ്യ....ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോമൻ സൈന്യത്തെ നേരിട്ടത് എന്നാണ് ലിഖിതങ്ങൾ പറയുന്നത്..ബസ്റ്റരേഴ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വുഡ് കത്താൻ വേണ്ട ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ വിദ്യപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധുമുട്ടാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.....വെറും ലെൻസും സുര്യപ്രകാശവും കൊണ്ട് കഥയിൽ പറയും പോലെ ഒരു കപ്പലിനെ കത്തിക്കാൻ തക്ക ചൂടുണ്ടാക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നിരിക്കെ എന്തായിരിക്കാം അന്ന് ആർക്കമിഡീസ് പ്രയോഗിച്ച രശ്മികൾ എന്നത് അഞ്ജാതമാണ്..

Army blowing Horns To Destroy Walls of City Jericho

അതിശക്തമായ റേഡീയന്റ് എനർജ്ജികൾ പുരാതനയുഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതാം..
ഈ വാദങ്ങൾക്ക് ഉപോത്ബലമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളിലൊന്ന് സ്കോട്ട്ലന്റിലെ ഒരു പുരാതനമായ കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്.ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതിശക്തമായ ചൂടിൽ ഉരുകി ചില്ലായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്..സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അഗ്നിയാൽ ഇത് സാധ്യമല്ല..അസാമാന്യമായ ഉയർന്ന ചൂടിലേ ഇത് നടക്കൂ..ഒന്നുകിൽ ആ‍ണവോർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മരണരശ്മികൾ...ഇതിലേതെങ്കിലും പുരാതനകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കണം.പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻ ജൊദാരോ സംസ്കാര ശേഷിപ്പുകളിലും മണ്ണിന്റെ ഈ രാസമാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആൾട്ടർനേറ്റിങ്ങ് കറന്റിന്റെ ( AC ) ഉപഞ്ജാതാവായ നിക്കോള ടെസ്ല  1943ൽ  മരണ രശ്മികൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ അവ അമേരിക്കൻ ആർമിയുടെ സീക്രട്ട് ബേസിൽ ആയിരുന്നു .250 മൈൽ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനപ്പടയെ മൊത്തം ചാമ്പലാക്കാൻ തക്ക പ്രഹരശേഷി ഉള്ളവയായിരുന്നു അവ.പക്ഷേ ടെസ്ലയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണ് എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്...ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് ടെസ്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നത്...കൊന്നത് അമേരിക്കൻ ഏജന്റുമാരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു..ആ സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും നിഗൂഡമായി തുടരുന്നു.

രഹസ്യ കോഡുകൾ

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാശ്ചാത്യലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ചിന്തകൻ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി പെന്റഗൺ ജ്യാമതീയരൂപങ്ങൾ  ചേർത്ത് വച്ച് പ്രത്യേകരീതിയിൽ ഗോളമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന്..ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും അത്  ശരിവയ്ക്കുന്നു..

അത് പോലെ തന്നെ ഈജീപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകൾ, സ്ടോൺ ഹെഡ്ജസ്, മായൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒക്കെ മിൽക്കി വേയ്ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള വിദൂരനക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ ലേ ഔട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ നിർമ്മിതികളിലെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത് ആ വിദൂരനക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളിലേക്കാണ്.

ഫ്രാൻസിലെ  ഗബ്രിനാസ് ദ്വീപിലെ ഗുഹകളിലെ ബി.സി3500ൽ നിർമ്മിച്ച പുരാതനമായ ശവകുടീരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഗവേഷകർ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ച നിർമ്മാണഫലകങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യാധുനിക ഗണിതശാസ്ത്ര തിയറികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്...അതിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത കോഡുകൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ചത്  പ്രസ്തുത ദ്വീപിന്റെ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾ, സുര്യന്റെ ചക്രങ്ങൾ, റിതുക്കൾ കൂടാതെ വ്യത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ “പൈ”  യുടെ വാല്യൂവും മറ്റുമാണ്.

എക്സ്ട്രീം ഗണിതശാസ്ത്രം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കുത്തകയാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നത്...ഇറാക്കിലെ സുമേരിയൻ സംസ്കാരത്തിന് ,  ചരിത്രാതീതകാലത്ത് അവരുടെ ദൈവങ്ങളായ അനുനാകികൾ നൽകിയത് 12 ( Base 60 ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഗണിതശാസ്ത്രമാണ്..ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്രവും ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിത്തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ജനനം , മരണം, ജീവിതചക്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനേകം സമസ്യകൾക്ക് ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽക്കാൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനാകുന്നു...പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സ്റ്റോറേജ് ഡീവൈസും മൈക്രോപ്രൊസസറുമായ ഡി.എൻ.എ എന്ന അത്ഭുതപ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്തോറും മനുഷ്യർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ്..പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ  പോലും നശിക്കാത്ത ഈ തന്മാത്രകളാൽ സ്യഷ്ടിതമായ കോണിപ്പടികളിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇനിയും അറിയാൻ കിടക്കുന്നതെയുള്ളൂ...

ഫിസിക്സിന്റെ തിയറികളും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ഒപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെപ്പറ്റി പണ്ടുമുതലേയുള്ള സംശയമാണ്..നേച്ചറിലെ ഏറ്റവും വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പരമ്പരാഗത ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോഴും,  ഒരു മൊട്ടുസൂചിയെ മുതൽ ഈ ഭൂമിയെ വരെ അപ്പാടെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ശക്തി...എന്നാൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ഉറൂമ്പിന് പോലും ആകുന്നു....
ജി (G = 6.73 X 10^-11 ) ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന വാദവും ദുർബലമാണിന്ന്.പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജി യുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നുവെന്നും ഒരു തിയറിയുമുണ്ട്...

എന്തായാലും ഗ്രാവിറ്റി റിലേറ്റീവായി പെരുമാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും...അഞ്ചോ അതിലധികമോ ഉള്ള ഡയമെൻഷനുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാകാം ഗ്രാവിറ്റി....ത്രിമാന ഡയമെൻഷനുകളിലുള്ള വിഷ്വലൈസേഷനപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്തതിനാൽ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്..എങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സിന്  അതിനാകും...

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കാം അടുത്ത പ്രപഞ്ചം...പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലായത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ബില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലേ അവിടെ എത്തുകയുള്ളായിരിക്കാം..

തുടരും)


അടുത്ത ലക്കം:

പ്രക്യതിദുരന്തങ്ങൾ

Courtesy
 : Ancient Astronaut Theory, Chariots Of Gods, Technology Of Gods,
Ancient Alien Documentaries. 


.....

17 comments:

 1. പത്താം ഭാഗം വായിച്ചു

  ReplyDelete
 2. ജനനം , മരണം, ജീവിതചക്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനേകം സമസ്യകൾക്ക് ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽക്കാൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനാകുന്നു...പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സ്റ്റോറേജ് ഡീവൈസും മൈക്രോപ്രൊസസറുമായ ഡി.എൻ.എ എന്ന അത്ഭുതപ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്തോറും മനുഷ്യർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ്..

  ReplyDelete
 3. this one is superb.. da ചിന്തകൾ കാട് കയറുന്നു.... very interesting.....

  ReplyDelete
 4. രാകേസേ...ഇജ്ജ് പുല്യന്ന്യാ കുട്ട്യേ!! :)

  ReplyDelete
 5. വിശദമായ, വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരണങ്ങള്‍...
  തുടരുക.

  ReplyDelete
 6. നോം എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു.......................

  ReplyDelete
 7. നിഗൂഢതകളുടെ ലളിതാത്മകമായ വിവരണം അതീവ ഹൃദ്യം!

  ReplyDelete
 8. ive a doubt that u mentioned one g value....what it is

  ReplyDelete
 9. Enthellam vidhitharangalanu ezhuthi vachirikunath..ennit athu vayichu ellam viswasichu comment idan kure mandanmarum..nanamillalo koove

  ReplyDelete
 10. Scientifically very poor. Please don't mislead the people who don't know science.

  ReplyDelete
 11. Good article. Like to share with you a detailed eBook on UFOs related to human history. Email me on postbox10@gmail.com

  ReplyDelete

ദോ താഴെ കാണുന്നതാണ് കമന്റ്പെട്ടി..ഇത് ഇങ്ങനെ 24X7 തൊറന്ന് വച്ചേക്കുന്നത് കമന്റാനാണ്...അതുകൊണ്ട് ഒരു 22.50 പൈസ രജി:ഫീസ് അടച്ചിട്ട് കമന്റിക്കോളൂ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...