Followers

Apr 3, 2012

അജ്ഞാതരായ ദൈവങ്ങൾ -1കടലിനെയും ആനയെയും എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കില്ല എന്നൊരു മലയാളം ചൊല്ലുണ്ട്..അതൊന്ന് തിരുത്തി രാത്രിയിലെ ആകാശം എന്ന് പരിഷ്കരിക്കാം..എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഒരു കാഴ്ച്ചയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ചെറിയ വ്യൂ..ട്രില്യൺ കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തേയ്ക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യന് നാലായിരത്തോളം എണ്ണം മാത്രമേ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാകൂ ..എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത തിയറികൾ, വന്യമായ ഭാവനകൾ, അഞ്ജാതമായ ആ ലോകത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ലഹരിയാണ്..

നമുക്കറിയാവുന്ന , മനുഷ്യരാശിയല്ലാതെ എന്നാൽ വിവേകത്തിലും ബുദ്ധിയിലും നമ്മളേക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുൻപിലായ ഒന്നോ അതിലേറെയോ സമൂഹങ്ങൾ..സമയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അവർ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കാം..ഭാവിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെത്തേടി വരുന്ന നമ്മൾ തന്നെ!!!

പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, ചുവർ ചിത്രങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ മണ്മറഞ്ഞു പോയ നാഗരികതയുടെ ഫോസിൽ ശേഷിപ്പുകളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ...മനുഷ്യാതീതമായ എന്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യം അവയിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു...അതായിരിക്കാം മതങ്ങൾ സൂചനകളിലൂടെ വിവക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന അഞ്ജാതശക്തി...പക്ഷേ ആ ദൈവങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ്..എന്തിനാണവർ എന്തിനാണവർ ഇത്തരം ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സ്യഷ്ടിച്ചത് ?..ഉത്തരമില്ല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായി അവ അവശേഷിക്കുന്നു.

പാൻസ്പെർമിയ ( Panspermia ) എന്ന തിയറി പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവനുണ്ട്...അവ ഉൽക്കകൾ, ആസ്ട്രോയിഡുകൾ, വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ വഴി പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഭൂമിയിൽ അല്ലാതെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്..1996ൽ മാഴ്സിൽ ( ചൊവ്വ )
നിന്നും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പതിച്ച ഒരു ഉൽക്കയിൽ നിന്നും ജീവന്റെ തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രഞ്യർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.മൂന്നരബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാഴ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാകടീരിയയുടെ ഫോസിൽ അവർ കണ്ടെത്തി.

കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായ മി.ഫ്രാങ്ക് ഡ്രേക്ക് “മിൽക്കി വേ“ എന്ന നമ്മുടെ സൌരയുഥത്തിലെ മാത്രം ഭൌമേതര ജീവസാന്നിധ്യം എത്രയുണ്ട് എന്നറിയാൻ ഒരു സമവാക്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.
     [ N = R * Fp * Ne * Fl * Fi * Fe *L ]
ഇതിനെ ഡ്രേക്സ് ഇക്യൂവേഷൻ ( Drakes Equation ) എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരിൽ ഏറ്റവും റെലവന്റായ തെളിവുകളോടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന തിയറികളിലൊന്നാണ് എൻഷ്യന്റ് ആസ്ട്രനോട്ട് തിയറി അഥവാ പുരാതന കാലത്തെ ബഹിരാകാശസഞ്ചാരികൾ.

നാട്ടുനടപ്പുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സംഭാവനകളെയും സ്വന്തം ഉന്നമനത്തിനായി സ്വീകരിക്കുകയും അവ തന്ന ശാസ്ത്രത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും മതങ്ങളായിരുന്നു..അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ ഉപജാപകവ്യന്ദങ്ങൾ.പക്ഷേ ഈ തിയറി പ്രകാരം ആ മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ വത്തിക്കാൻ, 2008ൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി.അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദങ്ങളിൽ സത്യമുണ്ടെന്നും..അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിനു എതിരല്ല എന്നും..

മതത്തിന്റെയും യഥാസ്ഥികരുടേയും ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് ഇനിയധികം ആയുസ്സില്ല എന്ന് കണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വത്തിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിയ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യമായേ അതിനെ കാണാനാകൂ..അതെന്തെങ്കിലുമാകട്ടെ...പക്ഷേ ദൈവം എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ സത്യം തേടിയുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവകാശമുണ്ട്.

ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യർ.

മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ഒരു വർഷം മുൻപ് സ്വിസ് എഴുത്തുകാരനായ എറിക് വോൺ തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ Chariots of Gods (ദൈവങ്ങളുടെ രഥങ്ങൾ ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.മനുഷ്യരാശിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏലിയൻസ് ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു, ഇവിടെ സമൂഹമായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അതിൽ വസ്തുതകൾ നിരത്തി സമർഥിക്കുകയുണ്ടായി ..വിപ്ലവകരമായ ചിന്താഗതികൾക്ക് കരുത്തുപകരാൻ ആ പുസ്തകത്തിനായി.ലോമെമ്പാടും അനേകം ഗവേഷകർ സത്യം തേടി അനേകം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

എപ്പോഴും ശാസ്ത്രം അങ്ങിനെയാണല്ലോ..ശാസ്ത്രം നമുക്ക് വച്ചുനീട്ടിയ വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ആധാരം..അങ്ങിനെ മനുഷ്യനൊപ്പമോ അതിനു മുൻപോ ഒരഞ്ജാത സമൂഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇൻഡസ് വാലി, മെസൊപൊട്ടോമിയൻ , പേർഷ്യൻ തുടങ്ങി അനേകം ആദ്യകാല മാനവിക സമൂഹങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട്.അവയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളാണ് ഏലിയൻസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഇവയാണ്.

പുരാതനമനുഷ്യർ ദൈവങ്ങളായി കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നത് മാറ്റാരെയുമല്ല.മനുഷ്യരുമായി രൂപസാദ്യശ്യമുള്ള അന്യഗ്രഹജീവികളെ തന്നെയാണ്.സിവിലൈസ്ഡ് ആയി ജീവിക്കാൻ അവർ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു.അതിനു മാത്രമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പകർന്നു നൽകി.പക്ഷേ അവർക്കൊപ്പം എത്താനുള്ളത് മാത്രം നൽകിയില്ല..ആപ്പിൾ തിന്ന് വിവേകമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആഡത്തിനേയും ഈവിനെയും ഇതേ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതും മറ്റൊരുകാരണം കൊണ്ടാവാൻ തരമില്ല.

അപരിഷ്ക്യതനായ ദുർബലനുമേൽ അധീശത്വം നേടുക എന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധമില്ലാത്തെ ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ല്ലുകയും നമ്മളുടെ സാ‍ങ്കേതികവിദ്യകൾ മായാജാലങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളായി.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിൻബലം..ആരായിരുന്നു മനുഷ്യനെ സ്യഷ്ടിച്ച ആ ദൈവം ?...

പുരാതനനാഗരികശേഷിപ്പുകൾ ഉള്ള ഇന്നത്തെ പെറുവിലെ നാസ്ക ( Nazca ) മരുഭൂമിയിലെ മലകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ മനുഷ്യാതീതമായി വെട്ടി സമതലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാം..മരുഭുമിയിലാകട്ടെ, നീളമുള്ള രേഖകൾ പതിച്ചിരിക്കുന്നു...അവിടെത്തന്നെ ഭൂമിയിൽ അനേകം വിചിത്രമായ ജീവികളുടേയും എട്ടുകാലികളുടേയും പക്ഷികളുടേയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളും കാണാം..ഇത് ദ്യശ്യമാകണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ഉയരത്തിൽ വിമാനത്തിലിരുന്ന് ഏരിയൽ വ്യൂവിൽ നോക്കണം.അത്രയ്ക്കും വലുതാണീ ചിത്രങ്ങൾ...ഇത് ഒരിക്കലും യദ്യശ്ചികമായ പ്രക്യതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല...ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അപരിഷ്ക്യതരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇവയുണ്ടാക്കാനുമാകില്ല..അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല.


Nazca Lines, Peru
വിമാനമിറങ്ങുന്ന ആധുനിക റൺവേകളോട് അതീവ സാദ്യശ്യം പുലർത്തുന്നവയാണീ രേഖകളും മറ്റും..ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരാതനമായ റൺവേ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ക്യത്യമമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ..ആരാണ് പൌരാണിക കാലത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിലെ മലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇത്തരം വഴികൾ ക്യത്യമമായി നിർമ്മിച്ചത് ?

ഒരു വാഹനം പോലുമില്ലാതിരുന്ന പുരാതനമനുഷ്യർ എന്തിന് ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം കാണാവുന്ന പടുകൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വരച്ചുചേർത്തു ? അതെങ്ങനെ . എന്തിന് ?.. ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഏലിയൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനവർ ആ സ്ഥലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് പെറുവിന്റെ ഭൂമിശാത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളിലാണ്.ഈ നാസ്ക മരുഭൂമിയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം വൈവിദ്ധ്യമാർന്ന ധാധുക്കൾ , ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന്.ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്പെസിമനുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം...റെയർ ലോഹമായ സ്വർണ്ണത്തിന്റേയും അമൂല്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.അപ്പോൾ ഭൂമിയെപ്പറ്റി അറിയാൻ വരുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ധാധുക്കൾ ശേഖരിക്കാനായി വരുന്നവർ തീർച്ചയായും താവളമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമായിരിക്കണമല്ലോ.അതിനായുള്ള ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കായാകാം ഈ അടയാളങ്ങൾ

പെറുവിൽ തന്നെ പിന്നീട് നടത്തിയ മറ്റൊരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയിങ്ങിലാണ് വിചിത്രമായ ചില തലയോട്ടികൾ കണ്ടെടുത്തത്.സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ക്രേനിയത്തിനേക്കാൾ നീളം കൂടിയ പുരാതന ഗോത്രത്തിന്റെ തലയോട്ടികൾ.അവിടുത്തെ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പുരാതന ആചാരമായിരുന്നു ക്രേനിയത്തിന്റെ ( തലയോടിന്റെ നെറ്റി മുതലുള്ള തലച്ചോറുൾപെടുന്ന മുകൾ ഭാഗം) ചുറ്റും ചരടുകൾ ചുറ്റിക്കെട്ടി തലയോട്ടിയുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത്.. ആ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കും.


Nazca Skull


ലിഖിതങ്ങൾ പ്രകാരം അവർ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നുത്രേ.അപ്പോൾ ആരാണീ നീളം കൂടിയ തലച്ചോറൂള്ള ദൈവങ്ങൾ.പക്ഷേ ഈ ക്യത്യമമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നീളം കൂട്ടുന്ന ക്രേനിയത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടായിരുന്നു...അതിലും വലിയ അസാധാരണമായ അളവിലുള്ള തലയോടാണ് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്..മനുഷ്യഗുണങ്ങളുള്ള ആ അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള തലയോട്ടി ആരുടേതാണെന്ന് അഞ്ജാതമാണ്.പെറുവിൽ മാത്രമല്ല, വിചിത്രമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആദിമ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്..


മായൻ സംസ്കാരം.


Chichen Itza, Mayan Piramid Temple, Mexico
മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ പൂർവ്വികർ ആയിരുന്നു മായൻ സിവിലൈസേഷൻ.AD500ൽ അഞ്ജാതമായ കാരണത്താൽ അവർ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണൂണ്ടായത്.

മായൻസംസ്കാരത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് വൈദഗ്ധ്യം ഇന്നും ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽ‌പ്പുണ്ട്..താരതമ്യേന അപരിഷ്ക്യതർ എന്ന് ആധുനിക സമൂഹം കണക്കാക്കുന്ന ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും അറിവുകൾ പകർന്ന് കിട്ടി..ഗോത്രസംസ്കാരത്തിന്റെ ഇരുണ്ടകാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇവർ നഗരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തി ഒരു സംസ്കാരമായി ജീവിച്ചു.അവിടെയും ഏലിയൻസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടമാണ്.

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് മായൻ സിവിലൈസേഷന്റെ ശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചത്..അവർ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം വരെ ചെയ്തവരാണ്.അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശസഞ്ചാരികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ്..മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശപേടകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ മായൻ ചുവർചിത്രങ്ങൾ, സ്പേസ് സ്യൂട്ടണിഞ്ഞ മനുഷ്യർ എന്നിവ വ്യക്തമായി ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഗവേഷകർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന അഞ്ജാതമായ ഭൂപ്രദേശം മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അധികം കാലം ആകുന്നില്ല...എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ സുവ്യക്തമായ ഭൂപടം മായൻ ശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു..അതിൽ മനുഷ്യർക്ക് പുരാതനകാലത്ത് ഒരുതരത്തിലും ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അന്റാർട്ടിക്കയും ഉൾപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്.

ഒരുപക്ഷേ അവർ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യരായിരിക്കില്ല..മനുഷ്യരോട് സാദ്യശ്യമുള്ള അന്യഗ്രഹജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ഏലിയൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതീവബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ....

മെക്സിക്കോയിലെ ടോർട്ടുഗുരോയിൽ മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിരമിഡുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്.അവിടെ നിന്നാണ് പ്രശസ്തമായ മായൻ കലണ്ടർ കണ്ടെത്തിയത്. 3114 ബി.സി മുതലാണ് ഈ കലണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നത്.പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മായൻ സംസ്കാരം നിലവിൽ ഇല്ല.അത് കൊണ്ടുതന്നെ ഈ കലണ്ടർ മായൻ ജനത ഉണ്ടാക്കിയതല്ല...ഒന്നുകിൽ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായ മറ്റാരോ മായൻ സംസ്കാരത്തിനു മുൻപേ രചിച്ചു അവർക്ക് കൈമാറിയ കലണ്ടറാണെന്നാണ് വിദഗ്ദമതം.

മായൻ ജനതയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ഇവിടെയും ഒതുങ്ങുന്നില്ല.പ്രശസ്തമായ
“ ടിക്കാൽ “ മായൻ ക്ഷേത്രനഗരിയുടെ ആകാശ ചിത്രമെടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക അളവുകളിലുള്ള
ഒരു ജ്യാമതീയ രൂപം കിട്ടും.ഇതും ഈ സ്ഥലത്തിനു നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്റെ അളവുകളും തുല്യമാണ്...തീർന്നില്ല...ഈ അടുത്ത് മാഴ്സിൽ ടിക്കാൽ നഗരത്തിന്റെ ക്യത്യമായും അതേ അളവുകളിലുള്ള ജ്യാമതീയ നിർമ്മിതികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി...

ടിക്കാൽ ക്ഷേത്രവും സമാനമായ നക്ഷത്രസമൂഹവും
പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ പോലത്തെ രൂപങ്ങളുള്ള രണ്ട് നിർമ്മിതികൾ അവ മാത്യകയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കു പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്ക് അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, അതിശക്തമായ റേഡിയോ ടെലിസ്ക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ദ്യശ്യമാകുന്ന ഒരഞ്ജാത നക്ഷത്രസമൂഹത്തെയും..ഒരേ പോലെയുള്ള മൂന്ന് ലേഔട്ടുകൾ യാദ്യശ്ചികമാകാൻ തരമില്ലല്ലോ..


മാഴ്സിലെ ഈക്വലന്റ് നിർമ്മിതി.
മായൻ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഭൂമി നാല് തവണ നാല് കാരണങ്ങളാൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്..കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ( വായു ) , അഗ്നി കൊണ്ട് , ഭൂമികൊണ്ട്
( പ്ലേറ്റോണീക് ഷിഫ്ട് ), ജലം ( പ്രളയം ).ഇനിയും ഈ ചക്രം ആവർത്തിക്കും എന്നുമവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാം നശിച്ച് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം വാതകങ്ങളാൽ സൂര്യനുമുന്നിൽ മറയപ്പെടുമ്പോൾ ആർട്ടിക്-അന്റാർട്ടിക്ക് മഞ്ഞുപാളികൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങിനെ ഭൂമി മുഴുവൻ മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെടും..ഈ ഭൂമി പല ഐസ് ഏജുകളിലൂടെ കടന്നുവന്നു എന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടിന്ന്...ആധുനികശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരുലക്ഷം വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഭൌമചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ഐസ് ഏജ് ആരംഭിച്ചത്..ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കൊല്ല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതവസാനിച്ചു..

( തുടരും ..)അടുത്തലക്കം:


ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം


പുരാതന യന്ത്രങ്ങൾ.


Courtesy : Ancient Astronaut Theory, Chariots Of Gods, Technology Of Gods, Ancient Alien Documentaries. 


.....

39 comments:

 1. മഹാഭാരതം പോലെ കാണ്ഢം കാണ്ഡമായി കുറേക്കാലം ഡ്രാഫ്ടിൽ കിടന്നതാ...

  ReplyDelete
 2. അപ്പൊ നീ എന്നോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസിലാക്കിയത് ഇതെഴുതാനാരുന്നല്ലേ..ഇതാ ഞാന്‍ ആര്‍ക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തെ

  ReplyDelete
 3. നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
  നിഗൂഡതകൾ വെളിവാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രഥമ കാണ്ഡം
  തന്നെ അറിവുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണല്ലോ പോണി കുട്ടാ‍ാ..

  ഇത്തരം അതിപുരാതനമായ ഭൂലോകചരിതങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും
  നമ്മുടെ ബൂലോഗത്തിൽ ആരും തന്നെ
  ഒരു സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ..

  ഇത്രയും നല്ലൊരു
  ആലേഖനങ്ങളൂടെ തുടക്കം
  കുറിച്ചതിന് എന്റെ വക ഒരു ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്..!

  ഒപ്പം അഭിനന്ദനങ്ങളും...
  കേട്ടൊ പോണി ബോയ്

  ReplyDelete
 4. കിടു ലേഖനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ഓഫീസിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം co-workersമായി അത്തരം ചിന്തകൾ പങ്ക് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയെപ്പറ്റിയും, അതിലെ അന്യ ജീവസാന്നിത്യത്തെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ..
  നന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പോണി. വെയിറ്റിങ്ങ് ഫോർ next എപ്പിഡോസ്.

  ReplyDelete
 5. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനുഷ്യ രാശിയെ ഏറെക്കാലമായി അലട്ടുന്നു ,വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു .

  ReplyDelete
 6. കൊള്ളാം പോണി.. ഇതെ പോലെ തന്നെ ഈവിള്‍ സ്പിരിട്സ്നെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌താല്‍ തീരാത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും മേലെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ആണ്. ഒരു പക്ഷെ നാം ഇന്ന് ബിസി മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ കാലാകാലങ്ങളായി പറഞ്ഞും വായിച്ചും അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നാലോ പ്രപഞ്ചം അതിലും എത്രയോ പഴയതാണ്. നാളെ നമ്മള്‍ വിശ്വസിച്ചു പോണത് ഒന്നുമല്ല യഥാര്‍ത്ഥം എന്ന് കൂടി തോന്നിയാലും ഒരു അതിശയവുമില്ലകാരണം എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും അവനവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളില്‍ തളച്ചിട്ട രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മള്‍ വളര്‍ന്നു വരുന്നത്.

  സൂപ്പര്‍ നാച്ചുറല്‍ മിസ്ടരീസ്‌ ഓഫ് ദി വേള്‍ഡ് എന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കുറച്ചു വായിച്ചു തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ ഓരോരോ അനുഭൂതികളിലൂടി നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുമാര്‍ കൊണ്ട് പോയി വായന തീരുമ്പോള്‍ നാം ഭൂമിയില്‍ തന്നെയാണോ എന്ന് വരെ തോന്നി പോകും.. ഒത്താല്‍ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യ്‌ കുറച്ചൂടി ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് കിട്ടും..

  എന്തയാലും കലക്കി ഗുഡ്‌ പോസ്റ്റ്‌ ഏറെ ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സബ്ജക്ടും ആയിരുന്നു ഇത് നന്ദി

  ReplyDelete
 7. വത്യസ്ഥമായ ഒരു ലേഖനം പോണീ..
  ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഉള്ളുകള്ളികൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മായന്മാരുടെ ആറിവോടെയാണെന്നു ഞാൻ കാരുതുന്നു...ഞങ്ങൾ മനുഷ്യർ കാണാത്ത ആകാശത്തിന്റെ ഏതോ കോണിലിരുന്നു ഈ പോണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതവരാണോ എന്നെനിക്കു ബലമായ സംശയമുണ്ട്...
  എന്നാലും നാസ്കയുടെ വരകൾ ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവം തന്നെ..ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കിടന്നു നരകിക്കുന്ന മറ്റു രഹ്സ്യ രേഖകൾ കൂടെ എളുപ്പം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവാ...

  ReplyDelete
 8. Thanks everybody..This is aint fiction but pure science...സമയ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല....അതിന്റെ കുറവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്...എങ്കിലും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്....

  ReplyDelete
 9. വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം നല്ലൊരു വായന തന്നു ഇനിയും പോരട്ടെ ബാക്കി സംസ്ക്കാരങ്ങളുടെ കഥകള്‍....ഒക്കെ

  ReplyDelete
 10. അടുത്തത് ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...അവതരണം...വളരെ മികച്ചത്...

  ReplyDelete
 11. വായിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി പരൂക്ഷ എന്നാണെന്ന് പറയണേ....അടുത്ത ക്ലാസിന് നോക്കിയിരിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 12. very informative ..

  thanks dude :)

  ReplyDelete
 13. വായിച്ചു.അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരട്ടേ..

  ReplyDelete
 14. എനിക്കീ ഉല്‍ക്കാ വിസ്പ്പോടന സിദ്ദാന്തവും ദിനോസര്‍ കൊലാബരെഷനും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയണം,. നിങ്ങക്കാര്‍ക്കെന്കിലും അറിയോ.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.youtube.com/watch?v=9Y0DgtQCSXk

   Delete
 15. ഭൂമികൊണ്ട് നശിക്കുക അഥവാ പ്ലേറ്റോണീക് ഷിഫ്ട് കൊണ്ടു നശിക്കുക. ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തേത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം തന്ന ഒരു വാക്കാണ്‌.
  ആദ്യത്തേത് പോണി പറയുന്നത്പോലെ ആണെങ്കില്‍ മായന്‍ സംസ്കാരം തന്നതും. രണ്ടും തമ്മില്‍ ചേരില്ല. അതായത് രണ്ടു വാക്കുകളും തമ്മില്‍ ചേരുന്ന അര്‍ഥം ഉണ്ടാകില്ല.
  Incomparability theses എന്ന് philosophy of science ല്‍ ഏറെ പരിചിതമായ ഒരു സങ്കല്പം ആണിത്. പോണി എഴുതിയതിലെ അപകടം മനസ്സിലായെന്നു തോന്നുന്നു.
  ലേഖനത്തില്‍ കൂടുതലും പരസ്പരം ചേരാത്ത incommensurable ആയ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു വാരിവിതറല്‍ ആണ്‌ കാണുന്നത്.
  പിന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠത objectivity എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്നുംകൂടി അന്വേഷിച്ചാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൂടി സങ്കീര്‍ണ്ണാമാകും, ഒപ്പം രസമാകും.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾക്ക് മലയാളം കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്..Destroyed by earth എന്നതിനെ എന്റെ വാക്കിൽ പ്ലേറ്റോണിക് ഷിഫ്ട് ആക്കിയതാണ്...ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ട്രാൻസലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിനെടുക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഒക്കെ അഡ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്...വാരിവിതറൽ തന്നെയാണ്...അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെസ് എടുത്ത് ഒരു സയൻസ് ജേണലിലെ ലേഖനം പോലെ എഴുതാൻ തക്ക സമയം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എഴുതി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം.....

   Delete
 16. തകര്‍പ്പന്‍ പോസ്റ്റ്. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രേം നല്ല ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ല.

  ReplyDelete
 17. പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍April 05, 2012 12:25 PM

  ഏലിയന്‍സ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മള്‍ ആധുനിക മനുഷ്യരായത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമായിരിക്കും. നമുക്ക് മനസിലാകാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തില്‍. നമ്മുടെ പൂര്‍വികരെപ്പറ്റി പോലും പൂര്‍ണ്ണമായും മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.അവരുടെ, അവര്‍ സൃഷ്ട്ടിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ട്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും, ഫോസിലുകളില്‍ നിന്നും മറ്റുമാണ് നാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസിലാക്കിയത്.
  ഒരു സാധ്യത അന്ന് മനുഷ്യന് നമ്മെക്കാള്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ ആയ ഒരു എലിയന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള പുരോഗതി കണ്ടു ആ ഏലിയന്‍സ് സഹായം നിര്ത്തിക്കാനും, ഇനിയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നാല്‍ മിക്കവാറും ഇവന്മാര്‍ നമ്മളെ പിടിച്ചു അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കും എന്ന് തോന്നിക്കാനും !

  ReplyDelete
 18. ഏലിയന്‍സ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ എനിക്കിഷ്ടം ..സമയത്തെ വരെ വരുതിയില്‍ ആക്കിയ ഭാവിയിലെ മനുഷ്യന്‍ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതെന്നാണ്‌ ...അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം അവര്‍ വിസിറ്റ് നടത്താന്‍ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ....കുറച്ചു കൂടെ ഡെവലപ്പ്ട്‌ ആയ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില്‍ വന്നിറങ്ങിയാല്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെറുത്തു നില്‍പ്പ് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ ..:)))).

  ReplyDelete
 19. മച്ചാ തകർപ്പൻ പോസ്റ്റ്.
  ഗംഭീരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

  ഈ പോസ്റ്റിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എക്കാലവും ത്രില്ലടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതു വരെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കിട്ടി..... അന്യായ സാധനം.

  പോണിബോയ് ബ്ലോഗിലെ എവർലാസ്റ്റിങ്ങ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈ തുടർ ലേഖനങ്ങൾ തന്നെയാവും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. [നളെ ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരൻ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ....]

  ഇന്നിപ്പോ ഇത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ.... ഈ വിവരങ്ങൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി പങ്ക് വെച്ചതിന് നന്ദി...

  ReplyDelete
 20. നന്നായിട്ടുണ്ട്.. കൂടുതല്‍ പങ്കുവയ്ക്കുക.. :)

  ReplyDelete
 21. എനിക്കും ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് ഇഷ്ടമാണ് , മായന്‍സ് നെ പറ്റി ഒക്കെ കുറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ..

  ReplyDelete
 22. ഇത്തരം ഉപയോഗപ്രഥവും വിജ്ഞാനപ്രഥവുമായ ലേഖനങ്ങളാണ് ബ്ലോഗിംഗിന്റെ കരുത്ത്...അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

  ReplyDelete
 23. പോണീ, ആ‍ഫ്റ്റർ ലോ‍ാംഗ് ഗാപ്, നിന്റെ ബ്ലോഗിലെത്തിയത്.. ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ കാണുന്ന ത്രില്ലോടെ വായിച്ചു.. നിന്റത്രേം പരന്ന വായനയും അറിവുമില്ലാത്തോണ്ട് എന്തൂട്ട് തേങ്ങയാ ഈ ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാനുമിടക്ക് കുന്തം മറിയാറുണ്ട്.. ബാക്കി പോസ്റ്റുകളോടെ വൺ ബൈ വണ്ണായി വായിക്കട്ടെ.. :)

  ReplyDelete
 24. എഴുത്ത് നന്നായി ... ചിന്തിക്കാന്‍ രസമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ...

  ReplyDelete
 25. Adipoly....informative...well written.

  ReplyDelete
 26. prasanthkk93

  Mr. Pony, please understand one thing. You have been saying about our
  ancestors who lived few thousands of years ago. But humans have been
  evolving for millions of years. So the period between the time when those
  great monuments built and now is nothing in terms of an evolutionary time
  scale. My point is that, in terms of brain development, we and those great
  Men are almost equal. So they could imagine, think, design, and built
  wonderful things. The difference is that we are more technologically
  advanced than them and they had unconditional man power than us. The
  technological advancement is one which has been passing though the
  generations and that is the driving force of mankind.
  Finally, don't think that our ancestors were fools. They were smart as us.
  Einstein said imagination is important than knowledge. So ancient people
  who were intelligent enough to imagine and create wonderful things even
  without advanced technological knowledge. There comes the creativity.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. There is a point.

   Delete
 27. Replies
  1. നീ എന്നെക്കാൾ മുന്നെ ഇവിടെത്തി .. എന്നിട്ടെന്തു കൊണ്ടെന്നെ അറിയിച്ചില്ല.. ശവി.. :/

   Delete
 28. Good article. Like to share with you a detailed eBook on UFOs related to human history. Email me on postbox10@gmail.com

  ReplyDelete
 29. ഇഷ്ടായി എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നു

  ReplyDelete
 30. ഇഷ്ടായി എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നു

  ReplyDelete

ദോ താഴെ കാണുന്നതാണ് കമന്റ്പെട്ടി..ഇത് ഇങ്ങനെ 24X7 തൊറന്ന് വച്ചേക്കുന്നത് കമന്റാനാണ്...അതുകൊണ്ട് ഒരു 22.50 പൈസ രജി:ഫീസ് അടച്ചിട്ട് കമന്റിക്കോളൂ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...