Followers

Apr 14, 2012

അജ്ഞാതരായ ദൈവങ്ങൾ - 7

മതങ്ങളും  ദൈവങ്ങളും.


അമേരിക്കയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മതമാണ് മൊർമൊണിസം.1820ൽ ജോസഫ് സ്മിത്ത് എന്നയാളാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്.അവരുടെ മതഗ്രന്ഥമായ “Book of Mormon” പ്രകാരം അനശ്വരതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഒരു നൈമിഷിക സംഭവവികാസം മാത്രമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നാണ്..മെർമോണുകൾ എന്ന അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്.അവർ ജോസഫ് സ്മിത്തിന് ഹൈറോഗ്ലഫിക് ലിഖിതങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്വർണ്ണ പുസ്തങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി..ഇവയാണ് ആ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

Book Of Mormon

അതിലെ ലിഖിതങ്ങൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് ഈജെപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരതിലെ ദൈവങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മെർമോണുകളും ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത്.
ഈ സുവർണ്ണലിഖിതങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് ജോസഫ് തന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ബുക്ക് ഓഫ് മെർമോൺ രചിച്ചത്.മെർമോണുകൾക്കൊപ്പം അനശ്വരത നേടാനായി തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ടെക്സസിലെ സംഭവത്തിനു സമാനമായ സംഭവം 1865-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്..മൊണ്ടാനയിലെ ഒരു വനപ്രദേശത്ത് തകർന്നുവീണ ഒരു പേടകം ഒരു വേട്ടക്കാരൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.അനേകം അറകളാൽ നിർമ്മിത്മായിരുന്നു അത്....ഈ സംഭവം നടന്ന പ്രദേശത്തിനു സമീപമുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.അവരുടെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകാശപേടകങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി..

ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അവകാശവാദപ്രകാരം നക്ഷത്രദൈവങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും അവർ നൽകിയ ഒരു ദണ്ഡിൽ പ്രാപഞ്ചികനിയമങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുകയുണ്ടായി,ഇത് പരിശോധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകൽ ഈ ദണ്ഡിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈറോഗ്ലഫിക്സ് ലിപിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

 ഇസ്രായേലിലെ ജറുസലേമിലുള്ള ടെമ്പിൾ മൌണ്ട് , 10 സെഞ്ചുറി ബി.സിയിൽ കിങ്ങ് സോളമൻ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രൂപമാണ്.പുരാതനലിഖിതങ്ങൾ പ്രകാരം സോളമൻ ദൈവങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആർക്കിടെക്റ്റ് വിസ്മയമായ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്.
Temple of Solomon

സർ.ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്റെ പുസ്തകമായ “ The Chronology of Ancient Kingdoms ” ൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ട്പോലും ഇത്രയും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് മികവോടെ ഇത്തരമൊരു ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പികാനാകില്ല എന്നദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നു.

6th ബി.സിയിൽ ബാബിലോണിയക്കാർ ഈ നഗരം ആക്രമിക്കുകയും ഈ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു..അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ അവർ രണ്ടാമതൊരു പുതിയ ക്ഷേത്രം പണിതുയർത്തി.ഈ ആരാധനാലയമാണ് ബൈബിളിൽ പരാ‍മർശിക്കുന്ന ജീസസ് പലിശക്കാരെയും മതപുരോഹിതന്മാരെയും അടിച്ച് പുറത്താക്കിയ ആ ദേവാലയം.

പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.ഇത്തവണ ആക്രമണം നടത്തിയത് റോമാക്കാരായിരുന്നു.മൂന്നാമതും ഇതേ സ്ഥലത്തു തന്നെ പുതിയ ക്ഷേത്രം പണിതുയർത്തി.അതാണ്  ഡോം ഓഫ് ദ റോക് എന്ന മുസ്ലിംസിന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലം.

Dome of the rock
മെക്ക എന്ന സ്ഥലം മുഹമ്മദിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യകേന്ദ്രവും പോർട്ട് സിറ്റിയും ഒക്കെയായിരുന്നു.ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധമെക്കയുടെ
കബയുടെ അരികിൽ കാണപ്പെടുന്ന കറുത്തനിറത്തിലുള്ള കല്ല്, ഇസ്ലാം മതത്തിനും മുൻപേ വന്നതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

പലതവണ റീ‍ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്താണത് ഇന്നും അത് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.ഏതാനും ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ സിമന്റുപയോഗിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അതൊരു  മീറ്റിയോറിന്റെ അവശിഷ്ടമാകാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ശസ്ത്രഞ്ജ്യർ വിലയിരുത്തുന്നു.പക്ഷേ ഈ ആരാധനാലയത്തിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല.കബയുടെ നിർമ്മാണവും കോസ്മിക് അലൈന്മൈന്റ് പാലിക്കുന്നു..അതിന്റെ ഒരു മുഖം ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനോപസ് നക്ഷത്രത്തിനു നേർക്കും,മറ്റൊരു മുഖം മൂണിന്റെ ചക്രങ്ങളുമായും മറ്റൊന്ന് സൂര്യന്റെ സമ്മർ-വിന്റർ പൊസിഷനുകളുമായും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

സമാനമായ നിർമ്മിതികൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. 2000ബി.സിയിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അജന്ത എല്ലോറ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പിവറ്റൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.വനം കയറി മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ഈ അപൂർവ്വസുന്ദര സ്മാരകം കണ്ടെത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു.

Ajantha Ellora Caves
ഗ്രാനൈറ്റ് മലകൾ ഹൈടെക് മെഷിനറികൾ ഉപയോഗിച്ച് ( മറ്റൊരു പരമ്പരാഗത ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉറച്ച ഗ്രാനൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനാകില്ല ) വിദദ്ധമായി ചെത്തിമിനുക്കിയാണീ ഗുഹകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ആർക്കിടെക്ട് വിസ്മയമായ ഇതിലെ ഗുഹയിൽ ഉള്ള ബുദ്ധവിഗ്രഹം സൂര്യനഭിമുഖമായി ക്യത്യമായ കണക്കുകളോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്...

മറ്റൊന്ന് എത്യോപിയയിലെ ലാലിബെല്ലയിലെ പള്ളികളാണ്.ഒറ്റക്കല്ലിൽ 7 നിലകളിലായി കൊത്തിയെടുത്ത പള്ളികളാണിവ.ഒരു ലക്ഷം ടൺ വരെ ഭാരം വരുന്ന കല്ലുകൾ ക്യത്യതയോടെ അടുക്കിനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത് എങ്ങനെ മനുഷ്യനിർമ്മിതികൾ എന്ന് കരുതാനാകും.

ലോകത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന പുരാതന നിർമ്മിതികൾക്ക് ഒരു അഞ്ജാത ദൈവികപരിവേഷം നൽകി മാറ്റി നിർത്തുന്നതിലും അഭികാമ്യം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യാതീതർ അവ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതാണ്.ചരിത്രശേഷിപ്പുകളിലെ തെളിവുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത് ഇതിലേക്കു തന്നെയാണ്.

(തുടരും)

അടുത്ത ലക്കം:


അമാനുഷിക അനുഭവങ്ങൾ


Courtesy : Ancient Astronaut Theory, Chariots Of Gods, Technology Of Gods, Ancient Alien Documentaries. 
.....

18 comments:

 1. തുടരുക...അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.........

  ReplyDelete
 2. വിഷു ആശംസകള്‍.. അടുത്തത് പോരട്ടേ :)

  ReplyDelete
 3. aduthathinayittu kathirikkunnu...

  ReplyDelete
 4. അദ്ഭുതവിവരങ്ങളുമായി, കൌതുകവാര്‍ത്തകളുമായി വരുന്ന ഈ ബ്ലോഗ് ഇപ്പോള്‍ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈറ്റുകളിലൊന്നാണ്. ബാനറിലെ മുദ്രാവാക്യം അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാകുന്നു എനിക്ക് (സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന്‍ ഗാരണ്ടി)

  ReplyDelete
 5. എല്ലാം എഴുതിതീർന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി
  ഒരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം കേട്ടോ പോണി ബോയ്

  ReplyDelete
 6. //ലോകത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന പുരാതന നിർമ്മിതികൾക്ക് ഒരു അഞ്ജാത ദൈവികപരിവേഷം നൽകി മാറ്റി നിർത്തുന്നതിലും അഭികാമ്യം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യാതീതർ അവ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതാണ്.ചരിത്രശേഷിപ്പുകളിലെ തെളിവുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത് ഇതിലേക്കു തന്നെയാണ്. //

  വളരെ യുക്തിസഹമായ ഒരു നിരീക്ഷണമായി തോന്നുന്നു.

  ReplyDelete
 7. Reading.. following.. interesting too

  ReplyDelete
 8. ഒക്കെ , പുരാതന കാലത്തെ പല ഗംഭീര കെട്ടിടങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും മറ്റു അന്യ ഗൃഹ ജീവികള്‍ ആണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ എന്നാണു പറയുന്നത് , അങ്ങനെ എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ എവിടെ ? കുറച്ചു കെട്ടിടങ്ങള്‍ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാന്‍ അവരോടു പറയാമായിരുന്നു :)))
  എന്റെ ഒരു സംശയം മാത്രം ...

  ( ഓഫ്‌ : ലേഖനം ഗംഭീരം )

  ReplyDelete
 9. ഹല്ലോ പോണി വളരെ ആവേശ ജനകമായ ബ്ലോഗ്‌. ദയവായി സ്ഥിരമായി ബ്ലോഗ്‌ ചെയ്യുക.

  ReplyDelete
 10. Nice thoughts! Write more!

  ReplyDelete
 11. seaman, aaswadakan, seena violin , kannan , shaiju, mukundettan, vaishakan , ajith , karnor, junaith, kannan എല്ലാവർക്കും വന്നതിനും കമന്റിയതിനും നന്ദി...

  ReplyDelete
 12. Thanks pony, once again wonderful,

  When I read some religious books many years back(may be its in bible, I am not remembering), it was written, once Moses (P.B.U.H) wanted to meet God, and he went to top a mountain, and he saw some powerful lights and he lose his consciousness.
  AS NOW YOU ARE WRITING THESE POSTS, NOW I AM DOUBTED THAT MAY BE MOSES (P.B.U.H) ALSO WAS INTER ACTING WITH ALIENS???????

  ReplyDelete
  Replies
  1. thank you,

   yeah I read about Moses ...probaly it was aliens who warned moses about the catastrophe not just gods..They must have destroyed earth and had chosen moses for keeping samples of endangered species for future development...

   Delete
 13. Ajantha cave il pic varachathu plant extarcted colors kondanu. Entha granite grind cheytha alien chettanu paint undakkan ariyillarunno?

  ReplyDelete
 14. Ee nirmithikalokke enthineyenkilumokke point cheyyende eshtta?

  ReplyDelete

 15. വായിക്കാൻ താമസിച്ചു ... ഇപ്പൊ എഴുതാറില്ലേ...???

  ReplyDelete
 16. Good article. Like to share with you a detailed eBook on UFOs related to human history. Email me on postbox10@gmail.com

  ReplyDelete

ദോ താഴെ കാണുന്നതാണ് കമന്റ്പെട്ടി..ഇത് ഇങ്ങനെ 24X7 തൊറന്ന് വച്ചേക്കുന്നത് കമന്റാനാണ്...അതുകൊണ്ട് ഒരു 22.50 പൈസ രജി:ഫീസ് അടച്ചിട്ട് കമന്റിക്കോളൂ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...